Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Autohit
Chci inzerovat
Vydáváme
magazíny

Besip: Od každé sedmé nehody viník ujede

News

25.09.2013

V roce 2012 bylo zaznamenáno 12 385 nehod, kdy viník z místa nehody ujel, což je o 969 více než v předchozím roce. Téměř od každé 7. nehody tedy viník ujede! Je to vůbec možné?!

Autor:Adam ŠrámekFoto:

Ministerstvo dopravy ČR a Besip upozorňují na závažný problém, kdy motoristé ujíždějí od nehody. Jaká je statistika těchto úkazů? Čísla nás lehce šokují... Zjistí-li se posléze viník, nebude to mít rozhodně zadarmo.

Za prvních osm měsíců letošního roku bylo zaznamenáno 8560 nehod (což činí nemalých 15,7 % z celkového počtu nehod), kdy viník nehody z místa ujel. Při nich bylo usmrceno 6 osob a dalších 551 bylo zraněno. Počet těchto nehod je oproti předchozímu roku vyšší o 630 (tj. o 8 %), počet usmrcených je nižší o 4 osoby a počet zraněných je o 14 osob nižší.
Nejtragičtější byl rok 2005, kdy bylo při těchto nehodách usmrceno 37 osob, naopak nejméně osob bylo usmrceno v letech 2010 a 2011 (shodně po osmi). Nejvíce nehod, kdy viník z místa nehody ujel, v roce 2012 bylo zaznamenáno v Praze (3048), naopak nejméně v Karlovarském kraji (84).

Povinnosti účastníka dopravní nehody

Pro účastníka dopravní nehody je jednou ze základních povinností zastavení vozidla a poskytnutí pomoci osobám, které ji potřebují. Účastníci dopravní nehody musejí také spolupracovat při zjišťování příčin dopravní nehody, aby bylo možné určit jejího viníka. Pokud řidič vozidla účastnícího se dopravní nehody tyto povinnosti nesplní, může se dopustit nejen přestupku, ale i trestného činu. Rozlišení, zda se jedná o přestupek, nebo trestný čin, je dáno především závažností dopravní nehody.

Seznam kapitol

Postih osoby, která ujela od dopravní nehody

Pokud viník ujede od dopravní nehody, při které nedošlo ke zranění, jedná se o přestupek. V tomto případě viník takovéto nehody „dostane“ sedm trestných bodů a blokovou pokutu do tisíce korun, ve správním řízení je pak stanovena výše pokuty 2500–5000 korun. Za spáchání tohoto přestupku se uděluje i zákaz řízení motorových vozidel - na 1-6 měsíců, pokud dotyčný ujede od nehody dvakrát či vícekrát během jednoho roku.

Když při nehodě dojde ke zranění, je povinností řidiče a dalších osob poskytnout zraněným potřebnou pomoc. Povinnost poskytnout potřebnou pomoc platí i pro ty řidiče, kteří nehodu nezavinili (a pozor - jedná se o jakéhokoliv řidiče - tedy i těch, kteří řídí nejen motorové vozidlo, ale například i jízdní kolo). Pomoc máme povinnost poskytnout i v případě, že jsme pouhými svědky nehody, a to vždy, když existuje podezření, že někdo mohl být při nehodě zraněn.

Trestní zákoník je v těchto případech nekompromisní a v § 150, který se týká obecně neposkytnutí pomoci, říká, že kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Pokud je tím, kdo neposkytne pomoc osoba s odbornou kvalifikací, tedy například lékař nebo zdravotní sestra, hrozí jí trest odnětí svobody až na tři roky nebo zákaz činnosti.

V § 151 pak trestní zákoník myslí i na řidiče – pokud po dopravní nehodě řidič dopravního prostředku, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti. Za potřebnou pomoc se považují úkony potřebné k odvrácení nebo snížení nebezpečí smrti zraněného. Může to být například v některých případech i formou přivolání lékařské služby apod.

Seznam kapitol
Nahoru

Komentáře

Newsletter
Newsletter - registrujte se pro odběr novinek. Váš e-mail: